VIP privileegid

FÄNN privileegid

Kaartide taotlemine

Vali kaart…


VIP KAART

Amigo VIP kaart maksab 50€. Kehtivusaeg on 1 aasta.

Kaardi valmimine võtab aega kuni 2 nädlat peale aastamaksu laekumist AS Sokotel arveldusarvele. VIP privileegid hakkavad kehtima koheselt peale aastamaksu tasumist maksekorralduse väljaprindi alusel.

Astu Sinagi meie pidulikku perre!


Ees- ja perekonnanimi:
Sugu:  Mees Naine
Sünnipäev (päev/kuu/aasta):
E-mail:
Kontakttelefon:
Postiaadress:
Suhtluskeel:
Kättetoimetamine:
Märkused:
 Nõustun tingimustega *


FÄNN KAART

Amigo FÄNNi kaart maksab 15€. Kehtivusaega pole.

Kaardi valmimine võtab aega kuni 2 nädalat peale tasu laekumist AS Sokotel arveldusarvele. FÄNN privileegid hakkavad kehtima koheselt peale tasumist maksekorralduse väljaprindi alusel.

Astu Sinagi meie pidulikku perre!


Ees- ja perekonnanimi:
Sugu:  Mees Naine
Sünnipäev (päev/kuu/aasta):
E-mail:
Kontakttelefon:
Postiaadress:
Suhtluskeel:
Kättetoimetamine:
Märkused:
 Nõustun tingimustega *

* Klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ja andmeid oma teenuste kasutamise üksikasjade kohta. Original Sokos Hotel Viru ja tema esindajad lähtuvad kliendi andmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses sätestatud põhimõtetest ning töötlevad teenuste osutamise käigus teatavaks saanud andmeid teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil selleks, et pakkuda kliendile personaalsemaid ja soodsamaid lahendusi. Kliendil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teatades sellest Original Sokos Hotel Viru esindajale kirjalikult või kirjalikult taasesitatavas vormis.