3 järgmist üritust

Amigo rahva suust

Head sõbrad!
Kord sattund soe kesklinna ja hõisand rõõmust. Kohe kerkind murust kaks tõsist meest, kes palund mitte nii emotsionaalselt hõisata, et siuke rõõmustamine kõlavat kaaskodanike suhtes agressiivselt. Soe löönd jutu peale nüüd üleni särama ja mehed saand kuumarabanduse. Hakand õhku ahmima ja anund vedelikku. Soe juhtind nad sahinal Amigosse. Seal võind kõik rõõmust hõisata ja kosutavat keelekastet olnud piisavalt. Meeste tõsidus kadund, sest soe pugend südamesse.

Amigo instagramis