3 järgmist üritust

Amigo rahva suust

Head sõbrad!
Saabund Suvi, astund laevast maale ja asfaldi armuleek löönd kohe lõkendama, lausa suland Suve vahtides. Linnarahvas muutund murelikuks ja püüdnud asfalti maha jahutada. Kutsutud freesid ja rullid ja muud masinad, kes hakand suland südamega asfalti üles kiskuma. Suvel hakand asfaldist kahju ja läind asfaldi silme alt Amigosse varjule. Sest ajast kannab südalinna jahenend asfalt taas autosid ja hobuvankreid, Amigo jaheduses saab aga meeldivat suve nautida.


Amigo instagramis