3 järgmist üritust

Amigo rahva suust

Head sõbrad!
Kord hakand ühel hingel hingedekuul hinge matma. Jõudnud hingetuna kesklinna, vaadand kõike seda, mida õhust hingata ja ettevaatlikult hingandki. Matnud veelgi rohkem hinge. Enne, kui päris hinge vaakund, vedand end, hing paelaga kaelas, Amigosse. Seal seotud pael lahti ja lastud hing vabaks. Vabad hinged lustivat seal hingeldamata siiani, hing helisemas.

Amigo instagramis