Amigo on avatud seitse päeva nädalas
P – N kell 22:00 – 04:00
R – L kell 22:00 – 05:00

Amigosse sissepääsuks vajalik pilet: P – K Tasuta, N pilet 7 eur, R – L pilet 10 eur

* Eriürituste puhul on kavas alati sellekohane sõnaline märge. Kui märget ei ole, siis on tegemist tavapeoga ning kehtivad ülaltoodud piletihinnad.

Amigos on vanusepiiranguks 21 eluaastat. Amigo töötajatel on õigus nõuda vanust tõendava dokumendi esitamist.

Kõigi külastajate turvalisuse ja hea tuju kindlustamiseks jätab Amigo endale õiguse mitte lubada sisse isikuid, kelle olek või välimus ei ole klubis viibimiseks kohased. Samuti kasutab Amigo õigust eemaldada klubist isikuid, kelle olek või käitumine häirib teisi külastajaid.

Amigo jätab endale õiguse teha muudatusi väljakuulutatud esinejate kavas, lahtiolekuaegades ja sissepääsutingimustes.

Sisekorraeeskiri

1.Cafe Amigo avatakse klientidele igal õhtul kell 22.00. Klubi suletakse pühapäevast neljapäevani kell 04.00 ning reedel ja laupäeval kell 05.00. Piletimüük lõpetatakse pühapäevast kuni neljapäevani kell 02.30 ning reedel ja laupäeval kell 03.30.
2. Muusika mängimine ja baarimüük lõpetatakse 30 minutit enne Cafe Amigo sulgemist.
3. Tulenevalt Eesti Vabariigi seadustest on suitsetamine Cafe Amigos lubatud ainult selleks ette nähtud ruumides.
4. Cafe Amigo töötajatel on õigus ja kohustus teostada kliendivalikut selleks, et kindlustada teiste klientide turvalisus.
5. Cafe Amigo töötajad ei luba ööklubisse siseneda järgmistel juhtudel:
a) kliendil on kaasas relv, relvataoline või mõni muu teisi kliente ohustada võiv ese;
b) klient püüab klubisse siseneda oma alkohoolsete jookidega
c) klient on tugevate alkoholi- või narkojoobe tunnustega;
d) klient käitub agressiivselt ja väljakutsuvalt;
e) klient ei allu Cafe Amigo töötajate korraldustele;
f) klient keeldub üleriideid garderoobi andmast;
g) kliendi välimus ei ole Cafe Amigos viibimiseks kohane (riietus on määrdunud, välimus ei ole korrektne);
h) kliendil on seljas spordiriietus (näiteks lühikesed spordipüksid);
i) kliendil on jalas lahtised rannasandaalid;
j) klient on noorem kui 21 aastat;
k) klient ei esita isikuttõendavat pildiga dokumenti, mille alusel oleks võimalik tema vanust tuvastada;
l) klient on eelnevalt rikkunud Cafe Amigo sisekorraeeskirju;
m) klient on eelnevalt häirinud teisi kliente Sokos Hotel Viru territooriumil ja ruumides;
n) klient on tegelenud illegaalse müügiga Sokos Hotel Viru territooriumil või ruumides;
o) klient on keeldunud turvakontrollist.
6. Sisenemiseks on klient kohustatud ostma kassast pileti, kui talle ei laiene tasuta sisenemise õigus, mille annab :
a) kehtiv Cafe Amigo VIP-kaart, mis võimaldab tasuta sissepääsu kaardi omanikule ja kaardiomaniku ühele kaaslasele (v.a. eriüritused);
b) kehtiv hotelli toakaart või toavõti, mis võimaldab tasuta sissepääsu hotellis majutuvale kliendile;
c) Sokos Hotel Viru töötõend, mis võimaldab tasuta sissepääsu töötajale ja ühele kaaslasele;
d) AS Prisma Peremarketi töötõend, mis võimaldab tasuta sissepääsu töökaardi omanikule ja ühele kaaslasele;
e) Cafe Amigo ja hotelli juhtkonna poolt aktsepteeritud muud kutsed, mis võimaldavad tasuta sissepääsu kutse esitajale;
7. Pileti raha ei kuulu tagastamisele.
8. Cafe Amigo klientidel on õigus külastada peale sisenemist kõiki klientidele avatud ruume, tarbida müügil olevaid tooteid ja veeta aega kooskõlas sisekorraeeskirjadega.
9. Teiste klubiliste turvalisuse tagamiseks on Café Amigo töötajatel õigus ja kohustus saata ööklubist välja klient, kes:
a) tülitab või häirib oma käitumisega teisi kliente, esinejaid või Cafe Amigo töötajaid;
b) on tugevate joobetunnustega või narkootilise aine mõju all;
c) tekitab oma käitumisega Cafe Amigole materiaalset kahju (lõhub inventari, rikub või kahjustab sisustust, reostab ruume);
d) jätab maksmata oma arve ja/või hüvitamata tema poolt tekitatud materiaalse kahju
e) üritab tegeleda illegaalse müügiga Sokos Hotel Viru territooriumil ja/või ruumides
f) magab Cafe Amigo ruumides või mujal hotelli avalikes ruumides
g) kakleb või käitub muul moel agressiivselt, kakluse puhul saadetakse välja kõik osapooled kes ei allu Cafe Amigo töötajate korraldustele.
10. Cafe Amigo töötajatel on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju hüvitamist lõhutud või rikutud eseme kahekordse väärtuse ulatuses, mille kohta ööklubi kassa väljastab kviitungi
11. Cafe Amigo töötajad kohtlevad kõiki kliente võrdse viisakusega. Kui teil on täiendavaid küsimusi palun pöörduge amigo@sok.fi

Turvateenindusel on õigus kontrollida sisekorraeeskirju rikkunud kliendi isikut tõendavaid dokumente ja vajadusel kasutada K-Grupp Turvateenused, Skorpion Julgestusteenistuse ja Eesti Politsei abi.