3 järgmist üritust

Amigo rahva suust

Head sõbrad!
Kord pidanud kuud endale nime valima. Teised saand endale nimed kiiresti külge, aga aasta kümnes kuu olnd horoskoobi järgi kaalud ja jäänd erinevate nimede vahel kaaluma. Rehekuu või viinakuu? Kooljakuu või kosjakuu? Kolletamiskuu või porikuu? Roojakuu ja orjakuu nime välistand kohe, need olnd sedavõrd inetud. Kõndind Tammsaare pargis ja mõelnd, et kosja ei viitsi minna, kolletamine, koolnud ja pori pole kah kuigi kenad. Siis pakutud pargiservas viina, ikka toobrikaupa. „Oh, toober!“ rõõmustand kümnes kuu ja hakand ennast ohtoobriks ehk viinakuuks kutsuma.

Amigo instagramis